Επικοινωνία

 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Διεύθυνση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 38-40, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 77 01 557 – 210 77 99 244

Φαξ: 210 77 99 245

E-mail: [email protected][email protected]