Πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα

 • Κοινοτικό πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Προαγωγής της Υγείας των παιδιών.
 • Αλκυόνη: Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού.
 • Δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την πρωτοβάθμια παρακολούθηση παιδιών 0-18 χρόνων.
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και στην κοινότητα (HEPS/HEPCOM).
 • Συνηγορία (advocacy) για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στην κοινότητα στην Ελλάδα, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου σχολείων για την υγεία στην Ευρώπη (she).
 • Η νευροαναπτυξιακή εκτίμηση παιδιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: Ο ρόλος της περιβαλλοντικής έκθεσης σε βαριά μέταλλα (PHIME).
 • Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κίνδυνου στη σχολική ηλικία.
 • Έρευνα κλινικής παρακολούθησης των νεογνών υψηλού κίνδυνου στην προσχολική ηλικία.
 • Διερεύνηση παραγόντων που συντελούν στο άγχος, στην κατάθλιψη και στην ποιότητα ζωής γονέων αυτιστικών παιδιών.
 • Μελέτη της ενδομήτριας έκθεσης σε μετρίως αυξημένες ποσότητες μεθυλικού υδραργύρου σε νησιά του Βορείου Αιγαίου: Οι επιπτώσεις στη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη κατά τη δεύτερη βρεφική ηλικία.
 • Υγεία και έφηβοι στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Εκτίμηση εμπειριών και αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.