ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Οδηγός για Επαγγελματίες - page 1

Μητρικός
Θηλασμός
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρη ατοδότηση τη Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ
Προσανατολισ ό στονΆνθρωπο
Μητρικός
Θηλασμός
ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Υ ΙΑΣ
Με τη συγχρη ατοδότηση τη Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝ ΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙΠΡΟΝΟΙΑΣ
Προσανατολισ ό στονΆνθρωπο
ΑΛΚΥΟΝΗ:
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ
Επιμέλεια:
Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου
Αικατερίνη Σοφιανού
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...120
Powered by FlippingBook