Μητρικός Θηλασμός και Covid19: Οδηγίες του Π.Ο.Υ. για επαγγελματίες υγείας και μονάδες Π.Φ.Υ.

Παρακαλώ βρείτε το αρχείο με τις οδηγίες σε μορφή pdf στον ακόλουθο σύνδεσμο

Παρακαλώ βρείτε το αρχείο με τον αλγόριθμο Μητρικού Θηλασμού για Covid19 σε μορφή pdf στον ακόλουθο σύνδεσμο