Διανομή εντύπων

  • 03/10/2016 : Το νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» οργανώνει το 39ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού (7-11 Νοεμβρίου 2016). Για το λόγο αυτό προμηθεύτηκε 70 έντυπα «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας» που θα διατεθούν στους συνέδρους.
  • 30/09/2016 : Το νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ανατροφοδοτήθηκε με 3.000 έντυπα «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για γονείς» τα οποία μοιράζονται στις λεχώνες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο μαιευτήριο.
  • 26/09/2016 : Το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ προμηθεύτηκε 500 έντυπα «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για γονείς» και 200 αυτοκόλλητα-ειδικό σήμα «ΝΑΙ – χώρος φιλικός για τις μητέρες που θηλάζουν». Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί στις δράσεις που θα πραγματοποιήσει το μαιευτικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Λιτόχωρου στην περιοχή του κατά την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου 2016).
  • 13/09/2016: Το μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ ανατροφοδοτήθηκε με 2.500 έντυπα «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για γονείς» τα οποία μοιράζονται στις λεχώνες κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο μαιευτήριο.

-Το έντυπο «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για γονείς» σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

-Το έντυπο «ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ – Οδηγός για Επαγγελματίες Υγείας» σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.