Εισαγωγή

Η Πρωτοβουλία Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία (ΠΦΒΝ) στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 1989 από τον Π.Ο.Υ και τη UNICEF έχει δύο στόχους:

  • Να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα νοσηλευτικά ιδρύματα , ώστε να πραγματοποιήσουν αλλαγές πρακτικής και τελικά να πληρούν τα Δέκα Βήματα για επιτυχή θηλασμό που έχουν δημοσιευτεί από τον ΠΟΥ και τη UNICEF.
  • Να τερματίσει την πρακτική της δωρεάν διανομής ή της διάθεσης σε χαμηλές τιμές των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αυτό άλλωστε υποδεικνύει ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes) και οι αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνόδου Υγείας (World Health Assembly).

 

O πρόσφατος νόμος για την περιγεννητική φροντίδα, σε σχέση μετην προαγωγή του μητρικού θηλασμού (ν.4316/2014, άρθρο 3, παρ.2) ορίζει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ως συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση της ΠΦΒΝ στην Ελλάδα. Το έργο του συντονιστικού φορέα περιλαμβάνει:

  • Eνθάρρυνση μαιευτικών πλαισίων ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία της πιστοποίησης ως ΦΒΝ.
  • Πραγματοποίηση εξωτερικών αξιολογήσεων και επαναξιολογήσεων των νοσοκομείων σύμφωνα με τις αρχές της ΠΦΒΝ.
  • Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού ώστε να παρέχει υποστήριξη στα υποψήφια ΦΒΝ.