Νόμος 4316

Η Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 4316/2014 σύμφωνα με τον οποίο προωθούνται:

1. Η δημιουργία χώρων θηλασμού στην Κοινότητα και χώρων θηλασμού στην Εργασία.

2. Η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία» (Φ.Β.Ν) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Η δημιουργία Τραπεζών Γάλακτος σε Νοσοκομεία και Κλινικές που διαθέτουν Μονάδες Νεογνών.

4. Η υποστήριξη δράσεων προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού μετά την έξοδο από το Μαιευτήριο.

5. Η σύσταση «Μητρώου Επιμορφωτών» στο Υπουργείο Υγείας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού.

Κατεβάστε το Άρθρο 3 Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού σε μορφή pdf.