Διεθνής κώδικας εμπορίας υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος

Ο Κώδικας Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλακτος είναι μια σειρά διατάξεων που θεσπίστηκαν από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1981. Καθορίζουν ένα πλαίσιο κανόνων, στο οποίο οι εταιρείες εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού γάλακτος οφείλουν να κινούνται, ώστε τα προϊόντα αυτά να χορηγούνται σε βρέφη μόνο όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη ή όταν η μητέρα έχει ενσυνείδητα επιλέξει να μη θηλάσει