Εθνική μελέτη συχνότητας και προσδιοριστικών παραγόντων μητρικού θηλασμού

Η Εθνική Μελέτη Θηλασμού, που δημοσιεύτηκε το 2009, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.
Πρόκειται  για την πρώτη πανελλήνια μελέτη, που κατέγραψε βάσει ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος τη συχνότητα θηλασμού στη χώρα μας και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά αποκλειστικού, μη αποκλειστικού μητρικού θηλασμού και τη διάρκειά του.

Λήψη αρχείου (σε μορφή pdf)