Φιλικές για τα Βρέφη ΜΕΝΝ

Εκδόθηκε το Neo-BFHI Core document, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η ΑΛΚΥΟΝΗ οργάνωσε την ελληνική συμμετοχή με ομάδα εργασίας αποτελούμενη από επιστημονικά στελέχη της ΑΛΚΥΟΝΗΣ και παιδίατρους από διάφορες ΜΕΝΝ:
Ioanna Antoniadou-Koumatou, Antonia Charitou, Chrysoula Ekizoglou, Vasileios Giapros, Theodoros Gouvias, Dimitrios Konstantinou, Agathi Ntourntoufi, Aikaterini Sofianou, Theodora Spiliotopoulou, Margarita Tzaki and Ioanna Vasilaki (Greece).