Πρωτοβουλία φιλικά για τα βρέφη φαρμακεία

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που βασίζεται πάνω στις 10 βήματα της ΠΦΒΝ και δημιουργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής και το Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή (IBFAN Ελλάδας).
Τα φαρμακεία αυτά προάγουν το μητρικό θηλασμό και υποστηρίζουν τη θηλάζουσα μητέρα. Διαθέτουν για το σκοπό αυτό μια γραπτή πολιτική προαγωγής του μητρικού θηλασμού.

Πηγή: http://www.f-thilasmos.gr/

ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ του Φιλικού προς το Μητρικό Θηλασμό Φαρμακείου